Thanh lý tủ đựng hồ sơ cửa lùa cũ

1,250,000 730,000