Thanh lý Bộ sofa tiếp khách bọc simili màu vàng cũ_BSFC02

6,500,000 4,150,000