Thanh lý sofa bed bọc da simili cao cấp hàng tồn kho

2,450,000