Thanh lý sofa bed bọc da simili cao cấp hàng tồn kho

2,800,000 2,450,000