Thanh lý quầy spa, quầy thu ngân thời trang cũ

2,450,000