Thanh lý quầy pha chế 2m Q025

4,650,000 4,500,000