Thanh lý quầy lễ tân 1m2 trắng đen Q06

3,000,000 2,100,000