Thanh lý quầy gỗ 1m2 x 1m2 x 40cm cũ – QC27

2,350,000