Thanh lý quầy gỗ 1m2 x 1m2 x 40cm cũ – QC27

3,500,000 2,350,000