Thanh lý kệ trưng bày sản phẩm cũ 90cm x 2m4 sâu 30cm giá rẻ – TTBC20

3,000,000 1,450,000