Thanh lý kệ sách đóng mới giá tại xưởng

500,000 350,000