Thanh lý kệ sách 1m x 80cm giá rẻ

550,000 400,000