Thanh lý kệ gỗ trưng bày 12 ngăn cũ

2,000,000 1,480,000