Thanh lý giường 1m4x2m gỗ xoan đào cũ

3,500,000 2,450,000