Thanh lý giường 1m4x2m gỗ MDF cũ

2,800,000 2,000,000