Thanh lý giường phản gỗ Sồi 1m6 x 2m

7,200,000 6,300,000