Thanh lý giường gỗ 1m8x2m trắng có hộc đầu giường cũ

5,000,000 3,950,000