Thanh lý giường gỗ 1m8x2m trắng có hộc đầu giường cũ

3,950,000