Thanh lý giường 1m6 cũ giá rẻ, màu đẹp – GC111

2,050,000