Thanh lý giường 1m2x2m màu nâu cũ

2,400,000 1,550,000