Thanh lý giá rẻ bàn làm việc cũ có bàn phím- BLVC352

270,000