Thanh lý ghế xếp gỗ cũ giá rẻ còn dung tốt

100,000