Thanh lý ghế văn phòng chân quỳ cũ – GVPC303

600,000 330,000