Thanh lý ghế văn phòng chân quỳ cũ – GVPC303

330,000