Thanh lý combo giường tủ xuất khẩu tồn kho G01

6,730,000 6,600,000