Thanh lý combo giường tủ xuất khẩu tồn kho G01

6,600,000