Thanh lý bộ sofa góc chữ L cũ mà xanh bàn gỗ

4,000,000