Thanh lý bộ sofa góc chữ L cũ mà xanh bàn gỗ

5,500,000 4,000,000