Thanh lý băng sofa bọc vải nhung màu xanh 1m7 tồn kho

3,880,000