Thanh lý băng sofa bọc vải nhung màu xanh 1m7 tồn kho

6,500,000 3,880,000