Thanh lý bộ sofa góc bọc vải cũ

2,200,000 1,750,000