Thanh lý bộ sofa góc bọc vải kèm bàn kính B5 cũ_BSFC96

3,450,000