Thanh lý bộ sofa góc bọc vải kèm bàn kính B5 cũ_BSFC96

5,500,000 3,450,000