Thanh lý bộ bàn ăn lục bình 4 ghế cũ

3,450,000 2,450,000