Thanh lý băng sofa thư giãn bọc vải nhung tồn kho

2,580,000