Thanh lý băng sofa thư giãn bọc vải nhung tồn kho

3,000,000 2,580,000