Thanh lý băng sofa ngang 2m4 cũ

2,400,000 1,450,000