Thanh lý bảng ghim cũ 2m x 1m2 giá rẻ

600,000 400,000