Thanh lý bàn trưởng phòng chữ L chân sắt 1m7 x 1m25 cũ

820,000