Thanh lý bàn trang điểm màu trắng cũ

2,000,000 1,430,000