Thanh lý bàn trang điểm gỗ tự nhiên xuất khẩu

3,250,000 2,750,000