Thanh lý bàn trang điểm gỗ tự nhiên xuất khẩu

2,000,000