Thanh lý bàn làm việc đôi cũ đẹp 95%

900,000 630,000