Thanh lý bàn làm việc cụm có hộc kéo cũ

800,000 400,000