Thanh lý bàn làm việc đôi cũ có hộc kéo

1,400,000 980,000