Thanh lý bàn làm việc để máy tính cũ

1,150,000 830,000