Thanh lý bàn làm việc cũ, có ngăn kéo khoá – BLVC76

820,000