Thanh lý bàn làm việc liền kệ 95x60cm chân sắt cũ_BLVC315

950,000