Thanh lý bàn làm việc 3 hộc hàng xuất khẩu cũ

1,700,000