Thanh lý bàn làm việc 3 hộc hàng xuất khẩu cũ

2,500,000 1,700,000