Thanh lý bàn làm việc 2 hộc tủ cũ 60cmx1m2

740,000 640,000