Thanh lý bàn làm việc 1m3 giá rẻ màu nâu BLV45

1,050,000 850,000