Thanh lý bàn làm việc 1m2x70cm không hộc màu nâu cũ

630,000