Thanh lý bàn làm việc 1m2x70cm không hộc màu nâu cũ

950,000 630,000