Thanh lý bàn làm việc 1m2 x 60cm 2 hộc cũ

680,000