Thanh lý bàn họp cũ chân sắt 2m x 1m cánh gián

2,200,000 1,800,000