Thanh lý bàn họp chân sắt 1m*2m4 mới 95% – BHC84_1m*2m4

3,000,000 1,750,000