Thanh lý bàn họp 1mx2m4 chân gỗ cũ

2,300,000 1,600,000