Thanh lý bàn họp 1m2x2m4 mặt oval chân gỗ cũ

2,600,000 1,950,000