Thanh lý bàn họp 1m2x2m4 mặt oval chân gỗ cũ

1,950,000