Thanh lý bàn họp 1m2*2m cũ giá rẻ cứng cáp

1,200,000