Thanh lý bàn họp 1m2 x 3m cũ, màu trắng

1,950,000