Thanh lý bàn giám đốc góc L 2m1x2m2 chân sắt cũ

3,000,000 1,950,000