Thanh lý bàn giám đốc góc L 1m75x2m4 cũ

3,000,000 1,750,000