Thanh lý bàn giám đốc góc L 1m75x2m4 cũ

1,750,000