Thanh lý bàn giám đốc, bàn trưởng phòng cũ có hộc tủ

1,750,000