Thanh lý bàn cụm cũ đẹp như mới

2,500,000 1,980,000